Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Rekrutacja

Utworzono dnia 16.03.2020

Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br.  trwa etap złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, albo I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową dokumentu musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić WNIOSEK najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00.

Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia kontaktów osobistych w placówkach, rekomendujemy, aby w terminie do 20 marca 2020r. przesyłać skany podpisanych wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej na mail placówki, przez e-PUAP lub oryginały przesyłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru), a o fakcie tym powiadomić placówkę.

 

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów. 

Natomiast na dzień dzisiejszy rekomendujemy, aby nie dokonywać tego do dnia 20 marca 2020r. 

Oczywiście w obecnej sytuacji i ta data może ulec zmianie. 

Natomiast jeżeli zajdą zmiany w harmonogramie rekrutacji będziemy Państwa o tym informować.