Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Zasady wejścia do szkoły i spędzania przerw

Utworzono dnia 11.09.2020

ZASADY WEJŚCIA DO SZKOŁY I SPĘDZANIA PRZERW PRZEZ UCZNIÓW

 

1. WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY

a. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły najwcześniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

b. Głównym wejściem do szkoły powinni wchodzić uczniowie klas 7,8 oraz 1-3

c. Klasy rozpoczynające lekcje od zajęć wychowania fizycznego powinny wchodzić do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej

d. Klasy 4-6 powinny korzystać z wejścia bocznego (od ul. Zakopiańskiej, za wejściem do sali oddziału przedszkolnego)

 

2.Opiekę nad uczniami klas 1-3 sprawują wychowawcy klas od godz. 7.45.

 

3. PRZERWY

a. Nadzór nad uczniami pełnią nauczyciele oraz obsługa wg harmonogramu dyżurów.

b. Zaleca się, aby uczniowie w miejscach wspólnych w czasie przerw nosili osłonę ust i nosa.

c. Zaleca się, aby uczniowie spędzali przerwy przy klasie, w której mają najbliższą lekcję. Uczniowie bez wyraźnego powodu (np. korzystanie z toalety, biblioteki, przejście na salę gimnastyczną) nie powinni  przemieszczać się po budynku szkoły.

d. Uczniowie klas 4-8 mający kolejną lekcję w sali 0.21 powinni opuszczać I piętro bezpośrednio przed rozpoczęciem tych zajęć.

e. Uczniowie mający zajęcia w sali 0.A i 0.B powinni korzystać z klatki schodowej znajdującej się przy  sali 1.12.

 

4. W TRAKCIE ZAJĘĆ UCZNIOWIE BEZ DOZORU NAUCZYCIELA NIE MOGĄ OPUSZCZAĆ BUDYNKU SZKOŁY.