Menu
Buttony
Rada Rodziców


RADA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014-2017


RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Regulamin Rady Szkoły


Sprawozdanie finansoweRelacje po spotkaniu

Dnia 24 listopada br. w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja. Niecodzienna, ponieważ w rolę uczniów wcielili się rodzice z Trójek Klasowych klas: I A, II A, II C, II E, III A, III D, IV A, IV B, V B, VI A.
Lekcję matematyki poprowadziła Pani wicedyrektor Małgorzata Kuszowska. Celem spotkania było zaprezentowanie elementów OK (oceniania kształtującego), które w naszej szkole coraz szerzej jest stosowane przez nauczycieli. Rodzice, chociaż na początku lekcji czuli się nieco stremowani, już po kilku minutach pracowali aktywnie i wykonywali kolejne ćwiczenia z zastosowaniem: celów lekcji, kryteriów, oceny koleżeńskiej, współpracy w parach. Nauczycielka zastosowała metodę losowania do odpowiedzi przy pomocy patyczków, "metodę świateł" do udzielania informacji zwrotnej.


Po 45 minutach pracy nastąpiła bardzo wartościowa dyskusja z rodzicami. Wskazano na stosowanie OK na lekcjach jako nowoczesne ale ważne. Współczesna szkoła, świat wymuszają na nauczycielach poszukiwanie metod, które pomogą przygotować uczniów do życia w świecie za 10, 20 lat.

Miała się również odbyć lekcja historii. Z powodu zbyt małej liczby chętnych rodziców, termin kolejnego spotkania został przesunięty. Zapraszamy rodziców do zapisywania się i przyjęcia zaproszenia na przygotowaną lekcję historii w kolejnym semestrze.


Copyright by www.d4u.glt.pl