Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy IV oddziału sportowego

REKRUTACJA KLASA IV ODDZIAŁ SPORTOWY (HOKEJ, PIŁKA SIATKOWA)

 

1. Do oddziału sportowego mogą uczęszczać uczniowie nie tylko zamieszkali w obwodzie szkoły, dlatego obowiązuje do tego oddziału procedura rekrutacyjna.

2. Należy złożyć wniosek do sekretariatu szkoły o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego klasy IV wraz z zaświadczeniem o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka wydanym przez lekarza pediatrę oraz zgodą rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego klasy IV.

 

W dniach od 22 maja 2023 r. od godziny 9:00 do 25 maja 2023 r. do godziny 15:00 będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do oddziału sportowego klasy IV.

 

Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzone w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku.

 

Termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                    w postępowaniu uzupełniającym

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 22.05.2023

do 25.05.2023

 

  1.  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

 30.05.2023

godz. 16:30

 

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

02.06.2023

 

  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

do 02.06.2023

 

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.06.2023

  1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku w formie pisemnego oświadczenia

od 19.06.2023

do 21.06.2023

 

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.06.2023

 

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: (55) 272 35 66.

Sekretariat szkoły czynny: 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 15:00,

w środy w godz.: od 7:00 do 16:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zgoda rodzica

Utworzono dnia 06.03.2023, 19:05

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

Utworzono dnia 06.03.2023, 19:04

Zarządzenie Burmistrza

Utworzono dnia 27.02.2023, 08:47

MŁODE GŁOWY