Menu
Buttony
Statut i dokumenty


Statut szkoły

Program wychowawczy szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

Misja szkoły

Wizja szkoły

Stypendia i nagrody rzeczowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i nagrody rzeczowej

Wniosek o stypendium BurmistrzaRegulamin wyjść i wycieczek szkolnychRegulamin uzyskania KARTY ROWEROWEJ

KRYTERIA oceniania z przedmiotu: • język polski
 • język angielski
 • historia i społeczeństwo
 • religia
 • przyroda
 • matematyka
 • plastyka
 • muzyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • Copyright by www.d4u.glt.pl