Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Historia szkoły

Pierwszy dzwonek dla 148 uczniów naszej szkoły zabrzmiał we wrześniu 1945 roku. Utworzono dla nich pięć oddziałów. Dzieci uczyły się w dwóch budynkach i tak jest do dziś.

Od 1973 roku placówka nosi imię 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków".

W roku 1997 w wyniku ogłoszonego dla naszych dzieci konkursu na logo szkoły uzyskaliœmy zwycięski projekt. Jego autorką jest była uczennica Anna Rama i przedstawia on uśmiechnięty samolocik, który nazwaliœmy "bombek". Dziśœ widnieje on na wszystkich szkolnych ulotkach i dokumentach. Mamy także specjalne znaczki, które dzieci otrzymują w nagrodę za udział w różnych konkursach.

"Trójka" była i jest obecnie jedną z najmniejszych malborskich szkół - w trzynastu oddziałach (wraz z klasą zerową) uczy się 258 dzieci. Ich edukacją zajmuje się 22 nauczycieli. Pomaga im 6 pracowników administracji i obsługi.

 

          2 PUŁK NOCNYCH BOMBOWCÓW " Kraków" - Patronem naszej szkoły

12.X. 1973 roku Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku nadane zostało imię 2 PUŁK NOCNYCH BOMBOWCÓW "Kraków".

 

RYS HISTORYCZNY PATRONA

Lotnicy polscy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny œświatowej aktywnie walczyli na wszystkich frontach z faszyzmem. Bronili polskiego nieba we wrześniu 1939 r.

Wspierali działania bojowe polskiego wojska, walczyli nad Francji, Wielkiej Brytanii i w Afryce - wznieœli istotny wkład w rozgromienie Niemiec hitlerowskich.

W czasie tworzenia I Armii Polskiej w ZSSR został wydany rozkaz dowódcy I AP z 01.IV.19434 r. o przystąpieniu do formowania pułku nocnych bombowców bombowców miejscowości Girgoriewskoje. W skład pułku weszło 154 żołnierzy, w tym 35 pilotów i 34 nawigatorów zorganizowanych w trzy eskadry bojowe. We wrześniu 1944 r. pułk posiadał 32 samoloty bojowe PO-2.

 

SZLAK BOJOWY 2 Pułku Nocnych Bombowców "KRAKÓW"

 

W czasie 8 miesięcy udziału w walkach pułk wykonał 2121 lotów (3 ogólnej ilości lotów to działania w rejonie Warszawy).

Na znamienne rezultaty działań pułku (w okresie 38 nocy) składa się 266 zniszczonych dział i młodzieży, 2387 samochodów, 8 wagonów kolejowych, 7 reflektorów przeciwlotniczych.

Uderzenia pułku wywołały: 111 pożarów, zburzyły ok. 300 budynków, spowodowały 43 wybuchy składów paliw i amunicji oraz wyeliminowały z walki ok. 1200 żołnierzy nieprzyjaciela. Pułk nie poniósł przy tym strat w ludziach (zniszczonych zostało jedynie 5 samolotów).

Po zakończeniu działań bojowych 2 Pułk Nocnych Bombowców "Kraków" przebazowano na lotnisko do Bydgoszczy. W okresie swego powojennego rozwoju pułk przechodził zmianę swego charakteru będąc od 1946 r. pułkiem szturmowym, potem w latach 1950-1967 pułkiem lotnictwa myśliwego.

Od 1957 r. pułk bazuje w Goleniowie. W 1967 r. przemianowany został ostatecznie na 2 Pułk Lotnictwa Myœliwskiego "Kraków".

Pułk przez cały okres swej działalnoœci należał do przodujących jednostek polskiego lotnictwa. Odznaczony został (już w 1945 r.) Krzyżem orderu Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1975 r.)

Honorowe pamiątki i odznaki, jakie otrzymał pułk to między innymi: Gryf pomorski, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla Krakowa", "Za zasługi dla Aeroklubu", "Zasłużony dla lotnictwa", Honorowa Odznaka I stopnia za zasługi dla PLL "LOT".

"Piosenka szkoły"

                                                                                                                           

I.    W dzielnicy gwarnej od młodzieży

gdzie zieleń dominuje i gra wiatr

w ciszy Nasze miasto leży

wœród œśpiewu ptaków szkoła ta.

 

Ref.

To nasza "Trójka" - ukryta wœród kasztanów

To nasza "Trójka" - w męczącym szumie aut

To nasza "Trójka" - odkrywa nam swój urok

To nasza "Trójka" - i jej czar.

 

 

II.   Jak patron kiedyœ się wzniesiemy

z miasta Malborka ulecimy w œwiat

i chwile szkolne z sobą zabierzemy

gdzie los nieznany rzuci nas.

 

 

Ref. ...

 

III.   To tu spędzimy naszą młodość

to tu sportowe życie wiecznie trwa

tu rozwijamy się jak pąki kwiatów

stąd ulecimy w wielki œwiat.

 

Ref. ...

 

słowa: Stanisława Kowalska

 

muzyka: Dorota Grochecka