Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Regulamin konkursu czytelniczo – fotograficznego „Moja ulubiona postać z literatury dziecięcej” II edycja

Utworzono dnia 14.02.2024

ORGANIZATOR:
J. Piejko, A. Konopko

TEMAT:
„Moja ulubiona postać z literatury dziecięcej”
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 0 – III

Cele konkursu:

 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą,
zachęcenie do jej interpretacji i utrwalenia na fotografii.
 Pobudzanie kreatywności i pomysłowości.
 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy:
wcielić się w wybraną postać ludzką, fikcyjną lub zwierzęcą z kanonu literatury dziecięcej – bajek, baśni, legend lub podań (można dostosować strój, fryzurę, charakteryzację, rekwizyty i otoczenie – liczy się pomysłowość i kreatywność), wykonać zdjęcie, następnie przesłać pracę do organizatora, jako załącznik na adres e – mail: justyna.piejko@sp3,malbork.edu.pl,

Termin nadsyłania prac: do 29 lutego 2024r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08 marzec 2024r.

Warunki konkursu:
Autor może nadesłać lub przekazać jedno zdjęcie w wersji cyfrowej, w formacie JPG.
Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Zdjęcie należy wykonać z jasnym oświetleniem, w dużej rozdzielczości – bez zmniejszania w celu przesłania.

W tytule e – maila należy wpisać: „Konkurs czytelniczo – fotograficzny”, w treści wpisujemy imię, nazwisko i klasę ucznia/uczennicy oraz tytuł i autora dzieła literackiego, które było inspiracją do zrobienia fotografii a także nazwę postaci, w którą uczeń lub uczennica pracy się wciela.

Uwagi końcowe:
Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych (np. na podstawie bajek animowanych lub filmowych, które nie są adaptacją literacką) nie będą podlegały ocenie. Przystępując do
konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczeń wraz z rodzicami  wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych oraz  wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy. 

J. Piejko, A. Konopko