Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Pedagog i Psycholog

Numer telefonu:

 571 428 605

Pedagog: Iwona Hałuszczak

Psycholog: Kamila Nisio

 

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Eskpert radzi". Znajdziecie tam Państwo porady
i wskazówki pomagające w lepszym zrozumieniu dorastających dzieci.

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy
z nimi
. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści.

Wykaz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych w naszej szkole:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  • porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Raport z ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 2022/23

Utworzono dnia 17.09.2023, 12:50

Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów

Utworzono dnia 14.09.2023, 13:33