Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Programy i projekty

 

 

W okresie od 26.10.2015 do 31.12.2015 r. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku realizowano projekt "Zdrowy styl życia jest OK!". W projekcie wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy dzielnicy Wielbark. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania oraz zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Z realizacją projektu związana była również dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys.77.200 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rekreacyjno ? sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

                Od nowego roku uczniowie SP 3 mogą korzystać z nowego, w pełni wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz sali integracji sensorycznej. Nowe sprzęty zostały zakupione z oświatowej subwencji, jaką szkoła otrzymała w wys. 15.000 zł.

                Uroczyste otwarcie ogródka rekreacyjnego oraz sali odbyło się 21 marca 2016 r. z udziałem dyrektora szkoły Beaty Kacprowicz, w-ce dyrektor Małgorzaty Kuszowskiej oraz społeczności szkolnej.

      

M,Zabłocka

 


 

LEPSZA SZKOŁA

                To projekt edukacyjny prowadzony przez  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 133 tys. nauczycieli i 2 mil. uczniów.

Nasza szkoła w roku 2015/2016 realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są polonistki Anita Dziwierek i Irena Perkowska.

                Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji między przedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

                Testy przeprowadzane są pięć razy w roku szkolnym, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Po każdym teście nauczyciele wprowadzają wyniki do programu i otrzymują ich dokładną analizę. Dzięki temu mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

J.Perkowska

 


 

"Szkoły z Klasą 2.0" rok szkol. 2015/2016

 

                To już piąty raz bierzemy udział w programie, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

                Hasło przewodnie tegorocznej edycji, "Otwórz swoja szkołę!" -bezpieczeństwo, prawo autorskie, licencje, regulaminy.

 

Celem programu jest propagowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

 

Szkolny Zespół 2.0 tworzą:

dyrektor - Beata Kacprowicz

koordynator - Alicja Zaczyńska-Szweda

nauczyciele: Barbara Maleńczyk, Magdalena Zabłocka, Magdalena Brzezicka-Major, Patrycja Kozłowska, Magdalena Wiśniewska-Awin, Monika Gierszewska,

ks. Jakub Wydra.

 

                Uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania, działania. Następnie opisują je na Platformie CEO.

                Na początku tego roku szkolnego znowelizowaliśmy ubiegłoroczny Kodeks 2.0. Uczniowie podczas Tygodnia Nowelizacji Kodeksu TIK zaproponowali rozszerzenie punktów: 1,3,4,10,12. (zmiany zaznaczone są w dokumencie kolorem niebieskim i czerwonym).

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

 

 


SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy"

 

                Rok szkolny 2014/2015 to V edycja programu SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy". Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program uczy rozsądnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu. Uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności i poszanowania praw autorskich, analizowania i selekcjonowania informacji.

 

Nasze działania przedstawiliśmy podczas "wystawy" szkolnej 12 - 24.06.2015 r. w holu szkoły.

 

                Uczniowie i nauczyciele zaangażowani, pochwalili się umiejętnościami nabytymi w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Można było obejrzeć, zdjęcia, wytwory uczniów, które stanowiły dokumentację działań zrealizowanych w ciągu roku szkolnego, jak również opisy lekcji umieszczane przez nauczycieli na Platformie 2.0.

                Wystawa 2.0 przedstawiła działania: UFON, odwróconej lekcji lub uczymy innych, przy wykorzystaniu TIK. Uczniowie poznawali i odkrywali ciekawe teksty, zagadnienia. Swoje działania opisywali na blogu "bombowa3".

                Zespół TIK, zgodnie z założeniami skupił się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązań. W całorocznych działaniach, pokazaliśmy w jaki sposób odkrywać świat i dążyć do celu.

 

            

ASz

 


Udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekoszkoły

 

                Placówka nasza wzięła udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Ekoszkoły w liczbach". Jest to trzecia edycja, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu w zamian za nagrody dla szkół biorących udział w programie. Organizatorem akcji jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

                Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie i są zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

                Korzyści wynikające z przystąpienia do akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny -w postaci nagród dla szkół, ekologiczny -pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny -mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

Zbiórkę w naszej szkole zakończyliśmy 18.12.2014 r.

Dziękujemy uczniom za udział w akcji.

Czekamy na wynik zbiórki.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji tej akcji w przyszłym roku szkolnym.

"Zrobisz dla Planety coś miłego, gdy wrzuicisz do tej skrzynki, telefon i części jego"

/-grupa uczniów z kl. 5A/

 

ASz i Felix Ł. wraz z grupą kol.

 


W programie "Szkoła z klasą 2.0"

 

Szkoła po raz kolejny będzie realizowała zadania programu "Szkoła z klasą 2.0". Program skierowany do wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy widzą potrzebę kształtowania u uczniów umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Stosując zasady może pomóc w mądrej, skutecznej edukacji aktywizującej uczniów, poprawy szkolnej komunikacji, wzmocnienia współpracy nauczycielskiej i uczniowskiej. Nauczyciele wraz z koordynatorem programu i dyrektorem szkoły stworzą Zespół 2.0. Będą współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych, w których znajdą pomoce naukowe, materiały, scenariusze lekcji.

 

Szczegóły - http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero

 

W ciągu całego roku będziemy realizować wiele przedsięwzięć według harmonogramu. Zorganizujemy szkolne TARGI 2.0 w ramach wypracowanego szkolnego Kodeksu TIK. Zrealizujemy "Ścieżki zadaniowe TIK" organizując zajęcia w formie "uczymy innych", "odwróconej lekcji", "uczymy innych", "uczniowskie forum nauki", mające na celu zapoznanie z zasadami korzystania z nowych technologii.

Nauczyciele prowadzić i nadzorować będą uczniowskie projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK. W trakcie działań powstaną blogi uczniowskie. W końcowym etapie zorganizujemy Szkolny Festiwal Nauka 2.0, przedstawimy nasze dokonania i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologi.

 

Udział w programie: dyrektor - B. Kacprowicz

koordynator - A. Szweda

nauczyciele - M. Brzezicka-Major, K. Tomasik, M. Zabłocka, P. Rams

 

  

szkolny koordynator


 

 

Od października tego roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku uczestniczy w programie "Szkoła z Klasą 2.0". Zadaniem szkoły jest opracowanie KODEKSU 2.0, wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywanie ich w procesie uczenia się i nauczania. Odpowiedzialnymi za ten program w naszej szkole są Alicja Szweda oraz Magdalena Major.

Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie w klasach I - VI Debaty Klasowej dotyczącej klasowego kodeksu TIK. Uczniowie mieli za zadanie sporządzić plakat z hasłami w tematach problemowych: -Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie, -Nie kradnij i nie daj się okraść, -Bądź bezpieczny w sieci.

Następnym etapem "Szkoły z Klasą 2.0" była Debata Szkolna, którą prowadziła A. Szweda i M. Budzyńska z udziałem Pani dyrektor B. Kacprowicz.

Z każdej klasy wyznaczono dwóch przedstawicieli , przygotowanych do dyskusji. Debata odbyła się dnia 15.12.2011 roku, przebiegła w sposób niezwykle emocjonalny. Uczniowie doszli do wniosku, iż wszystko, co robimy za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych urządzeń TIK należy robić z rozwagą i "z głową".

 

                                                                                                                                                                            M. Kaczmar

       

Dzięki udziałowi w programie chcemy włączyć całą społeczność szkolną do mądrego korzystania z kodeksu TIK. Przeprowadzone szkolenia i warsztaty poszerzą wiadomości i umiejętności wszystkich biorących udział w programie.

Wiele działań prowadzonych przez nas, pozwoli na zaangażowanie naszych uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pełen obraz wykonanego planu zobaczymy na Festiwalu Nauki 2.0 na spotkaniu podsumo-wującym program Szkoła z klasą 2.0.

 

Blogi prowadzone przez uczniów z kl. 6B

http://blogiceo.nq.pl/sp3malborkdzialamyzespolowo/ - Bartosz Kaszubowski

http://blogiceo.nq.pl/szkolapodstawowa3malbork/ - Marcin Sosnowski

A.Sz

 

 


14-15 listopad 2005 - Budapeszt

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EWALUACYJNA "MOSTY PONAD GRANICAMI"

                W dwudniowej konferencji wzięły udział reprezentacje szkół i liderzy projektu. Konferencja ta była podsumowaniem projektu, prezentacjš szkolnych doœwiadczeń w stosowaniu procedury samooceny i w budowaniu sprawnego systemu zapewniania "Oceny Jakoœci Pracy Szkoły".

 

Bezpośrednio w projekt zaangażowane były szkoły z: Polski - 15 szkół Susowskich, Węgier, Czech, Słowacji i Szwajcarii, natomiast szkoły z Grecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii uczestniczyły jako obserwatorzy.

 

I dzień konferencji : wykłady, prezentacje szkół i koordynatorów krajowych, warsztaty sesja plakatowa, rozmowy w grupach międzynarodowych i uroczysta kolacja.

 


        Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku wraz z Domem Dziecka w Malborku zrealizowała projekt
"RAZEM W EUROPIE" - nawišzanie współpracy szkoły i Domu Dziecka z Malborka ze szkołą i Domem Dziecka w Silute na Litwie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejskš (za poœrednictwem Euroregionu Bałtyk). 
W ramach projektu wychowawcy, nauczyciele i rodzice z naszych palcówek mieli za zadanie nawišzać kontakty internetowe i poznać specyfikę swoich regionów, miast, państw. Projekt był realizowany od września 2003 roku 
do czerwca 2004 roku. 

Pierwsze spotkanie dyrektorów Litwie, omawiali dalsze spotkania realizacji projektu.

W listopadzie 2003 r. nauczyciele i wychowawcy z Litwy byli z wizytš w Malborku.

Odbyły się dwie nasze wizyty u przyjaciół z Litwy ( doroœli i dzieci). W grudniu 2003 r. - nauczyciele i wychowawcy.

 

        W marcu 2004 r. - dzieci z Domu Dziecka i szkoły na Litwę.  


       W czerwcu wizyta dzieci z Litwy w Malborku. Goście z Silute zwiedzali nasz gród, atrakcjš był udziału w zawodach lekkoatletycznych Domów Dziecka oraz w festynie organizowanym przez społeczność dzielnicy Wielbark. Dalsza współpraca z Litwinami poprzez Internet oraz organizację kolonii dla dzieci. 

 

W okresie od 26.10.2015 do 31.12.2015 r. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku realizowano projekt "Zdrowy styl życia jest OK!". W projekcie wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy dzielnicy Wielbark. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania oraz zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Z realizacją projektu związana była również dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys.77.200 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rekreacyjno ? sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

Od nowego roku uczniowie SP 3 mogą korzystać z nowego, w pełni wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz sali integracji sensorycznej. Nowe sprzęty zostały zakupione z oświatowej subwencji, jaką szkoła otrzymała w wys. 15.000 zł.

Uroczyste otwarcie ogródka rekreacyjnego oraz sali odbyło się 21 marca 2016 r. z udziałem dyrektora szkoły Beaty Kacprowicz, w-ce dyrektor Małgorzaty Kuszowskiej oraz sp

M.Zabłocka

 


 

LEPSZA SZKOŁA

to projekt edukacyjny prowadzony przez  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 133 tys. nauczycieli i 2 mil. uczniów.

Nasza szkoła w roku 2015/2016 realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są polonistki Anita Dziwierek i Irena Perkowska.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są pięć razy w roku szkolnym, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Po każdym teście nauczyciele wprowadzają wyniki do programu i otrzymują ich dokładną analizę. Dzięki temu mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 

I.Perkowska

 


 

"Szkoły z Klasą 2.0" rok szkol. 2015/2016

To już piąty raz bierzemy udział w programie, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji, "Otwórz swoja szkołę!" -bezpieczeństwo, prawo autorskie, licencje, regulaminy.

Celem programu jest propagowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Szkolny Zespół 2.0 tworzą:
dyrektor - Beata Kacprowicz
koordynator - Alicja Zaczyńska-Szweda
nauczyciele: Barbara Maleńczyk, Magdalena Zabłocka, Magdalena Brzezicka-Major, Patrycja Kozłowska, Magdalena Wiśniewska-Awin, Monika Gierszewska,
ks. Jakub Wydra.

Uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania, działania. Następnie opisują je na Platformie CEO.

Na początku tego roku szkolnego znowelizowaliśmy ubiegłoroczny Kodeks 2.0. Uczniowie podczas Tygodnia Nowelizacji Kodeksu TIK zaproponowali rozszerzenie punktów: 1,3,4,10,12. (zmiany zaznaczone są w dokumencie kolorem niebieskim i czerwonym).

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

 

 

Zespół Szkolny 2.0 programu "Szkoła z Klasą"

 


SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy"

Rok szkolny 2014/2015 to V edycja programu SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy". Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program uczy rozsądnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu. Uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności i poszanowania praw autorskich, analizowania i selekcjonowania informacji.

Nasze działania przedstawiliśmy podczas "wystawy" szkolnej 12 - 24.06.2015 r. w holu szkoły.

Uczniowie i nauczyciele zaangażowani, pochwalili się umiejętnościami nabytymi w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Można było obejrzeć, zdjęcia, wytwory uczniów, które stanowiły dokumentację działań zrealizowanych w ciągu roku szkolnego, jak również opisy lekcji umieszczane przez nauczycieli na Platformie 2.0.

Wystawa 2.0 przedstawiła działania: UFON, odwróconej lekcji lub uczymy innych, przy wykorzystaniu TIK. Uczniowie poznawali i odkrywali ciekawe teksty, zagadnienia. Swoje działania opisywali na blogu "bombowa3".

Zespół TIK, zgodnie z założeniami skupił się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązań. W całorocznych działaniach, pokazaliśmy w jaki sposob odkrywać świat i dążyć do celu.

 

 ASz

 


Udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekoszkoły

Placówka nasza wzięła udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Ekoszkoły w liczbach". Jest to trzecia edycja, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu w zamian za nagrody dla szkół biorących udział w programie. Organizatorem akcji jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie i są zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

Korzyści wynikające z przystąpienia do akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny -w postaci nagród dla szkół, ekologiczny -pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny -mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

Zbiórkę w naszej szkole zakończyliśmy 18.12.2014 r.
Dziękujemy uczniom za udział w akcji.
Czekamy na wynik zbiórki.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji tej akcji w przyszłym roku szkolnym.

"Zrobisz dla Planety coś miłego, gdy wrzuicisz do tej skrzynki, telefon i części jego"
/-grupa uczniów z kl. 5A/

 

 

ASz i Felix Ł. wraz z grupą kol.