Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Programy i projekty

Logo

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

                W okresie od 26.10.2015 do 31.12.2015 r. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku realizowano projekt "Zdrowy styl życia jest OK!". W projekcie wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy dzielnicy Wielbark. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania oraz zagrożeń współczesnej cywilizacji.

                Z realizacją projektu związana była również dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys.77.200 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rekreacyjno ? sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

                Od nowego roku uczniowie SP 3 mogą korzystać z nowego, w pełni wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz sali integracji sensorycznej. Nowe sprzęty zostały zakupione z oświatowej subwencji, jaką szkoła otrzymała w wys. 15.000 zł.

                Uroczyste otwarcie ogródka rekreacyjnego oraz sali odbyło się 21 marca 2016 r. z udziałem dyrektora szkoły Beaty Kacprowicz, w-ce dyrektor Małgorzaty Kuszowskiej oraz społeczności szkolnej.

Program Bezpieczna Program Bezpieczna Program Bezpieczna Program BezpiecznaProgram Bezpieczna Program Bezpieczna Program Bezpieczna Program Bezpieczna

M,Zabłocka

 


Logo

LEPSZA SZKOŁA

                To projekt edukacyjny prowadzony przez  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 133 tys. nauczycieli i 2 mil. uczniów.

Nasza szkoła w roku 2015/2016 realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są polonistki Anita Dziwierek i Irena Perkowska.

                Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji między przedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

                Testy przeprowadzane są pięć razy w roku szkolnym, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Po każdym teście nauczyciele wprowadzają wyniki do programu i otrzymują ich dokładną analizę. Dzięki temu mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

J.Perkowska

 


Logo

"Szkoły z Klasą 2.0" rok szkol. 2015/2016

 

                To już piąty raz bierzemy udział w programie, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

                Hasło przewodnie tegorocznej edycji, "Otwórz swoja szkołę!" -bezpieczeństwo, prawo autorskie, licencje, regulaminy.

 

Celem programu jest propagowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

 

Szkolny Zespół 2.0 tworzą:

dyrektor - Beata Kacprowicz

koordynator - Alicja Zaczyńska-Szweda

nauczyciele: Barbara Maleńczyk, Magdalena Zabłocka, Magdalena Brzezicka-Major, Patrycja Kozłowska, Magdalena Wiśniewska-Awin, Monika Gierszewska,

ks. Jakub Wydra.

 

                Uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania, działania. Następnie opisują je na Platformie CEO.

                Na początku tego roku szkolnego znowelizowaliśmy ubiegłoroczny Kodeks 2.0. Uczniowie podczas Tygodnia Nowelizacji Kodeksu TIK zaproponowali rozszerzenie punktów: 1,3,4,10,12. (zmiany zaznaczone są w dokumencie kolorem niebieskim i czerwonym).

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

Kodeks

Zespół Szkolny 2.0 programu "Szkoła z Klasą"

 


SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy"

 

                Rok szkolny 2014/2015 to V edycja programu SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy". Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program uczy rozsądnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu. Uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności i poszanowania praw autorskich, analizowania i selekcjonowania informacji.

 

Nasze działania przedstawiliśmy podczas "wystawy" szkolnej 12 - 24.06.2015 r. w holu szkoły.

 

                Uczniowie i nauczyciele zaangażowani, pochwalili się umiejętnościami nabytymi w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Można było obejrzeć, zdjęcia, wytwory uczniów, które stanowiły dokumentację działań zrealizowanych w ciągu roku szkolnego, jak również opisy lekcji umieszczane przez nauczycieli na Platformie 2.0.

                Wystawa 2.0 przedstawiła działania: UFON, odwróconej lekcji lub uczymy innych, przy wykorzystaniu TIK. Uczniowie poznawali i odkrywali ciekawe teksty, zagadnienia. Swoje działania opisywali na blogu "bombowa3".

                Zespół TIK, zgodnie z założeniami skupił się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązań. W całorocznych działaniach, pokazaliśmy w jaki sposób odkrywać świat i dążyć do celu.

 

V edycja V edycja V edycja V edycjaV edycja V edycja V edycja V edycjaV edycja V edycja V edycja V edycjaV edycja V edycja V edycja V edycjaV edycja

ASz

 


Udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekoszkoły

 

                Placówka nasza wzięła udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Ekoszkoły w liczbach". Jest to trzecia edycja, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu w zamian za nagrody dla szkół biorących udział w programie. Organizatorem akcji jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

                Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie i są zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

                Korzyści wynikające z przystąpienia do akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny -w postaci nagród dla szkół, ekologiczny -pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny -mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

Zbiórkę w naszej szkole zakończyliśmy 18.12.2014 r.

Dziękujemy uczniom za udział w akcji.

Czekamy na wynik zbiórki.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji tej akcji w przyszłym roku szkolnym.

"Zrobisz dla Planety coś miłego, gdy wrzuicisz do tej skrzynki, telefon i części jego"

/-grupa uczniów z kl. 5A/

Grinfone Grinfone

ASz i Felix Ł. wraz z grupą kol.

 


W programie "Szkoła z klasą 2.0"

 

Szkoła po raz kolejny będzie realizowała zadania programu "Szkoła z klasą 2.0". Program skierowany do wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy widzą potrzebę kształtowania u uczniów umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Stosując zasady może pomóc w mądrej, skutecznej edukacji aktywizującej uczniów, poprawy szkolnej komunikacji, wzmocnienia współpracy nauczycielskiej i uczniowskiej. Nauczyciele wraz z koordynatorem programu i dyrektorem szkoły stworzą Zespół 2.0. Będą współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych, w których znajdą pomoce naukowe, materiały, scenariusze lekcji.

 

Szczegóły - http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero

 

W ciągu całego roku będziemy realizować wiele przedsięwzięć według harmonogramu. Zorganizujemy szkolne TARGI 2.0 w ramach wypracowanego szkolnego Kodeksu TIK. Zrealizujemy "Ścieżki zadaniowe TIK" organizując zajęcia w formie "uczymy innych", "odwróconej lekcji", "uczymy innych", "uczniowskie forum nauki", mające na celu zapoznanie z zasadami korzystania z nowych technologii.

Nauczyciele prowadzić i nadzorować będą uczniowskie projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK. W trakcie działań powstaną blogi uczniowskie. W końcowym etapie zorganizujemy Szkolny Festiwal Nauka 2.0, przedstawimy nasze dokonania i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologi.

 

Udział w programie: dyrektor - B. Kacprowicz

koordynator - A. Szweda

nauczyciele - M. Brzezicka-Major, K. Tomasik, M. Zabłocka, P. Rams

 

W programie  W programie  W programie

szkolny koordynator


 

Logo

Od października tego roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku uczestniczy w programie "Szkoła z Klasą 2.0". Zadaniem szkoły jest opracowanie KODEKSU 2.0, wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywanie ich w procesie uczenia się i nauczania. Odpowiedzialnymi za ten program w naszej szkole są Alicja Szweda oraz Magdalena Major.

Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie w klasach I - VI Debaty Klasowej dotyczącej klasowego kodeksu TIK. Uczniowie mieli za zadanie sporządzić plakat z hasłami w tematach problemowych: -Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie, -Nie kradnij i nie daj się okraść, -Bądź bezpieczny w sieci.

Następnym etapem "Szkoły z Klasą 2.0" była Debata Szkolna, którą prowadziła A. Szweda i M. Budzyńska z udziałem Pani dyrektor B. Kacprowicz.

Z każdej klasy wyznaczono dwóch przedstawicieli , przygotowanych do dyskusji. Debata odbyła się dnia 15.12.2011 roku, przebiegła w sposób niezwykle emocjonalny. Uczniowie doszli do wniosku, iż wszystko, co robimy za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych urządzeń TIK należy robić z rozwagą i "z głową".

 

                                                                                                                                                                            M. Kaczmar

zdjecie zdjecie zdjecie zdjeciezdjecie zdjecie zdjecie zdjeciezdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

Dzięki udziałowi w programie chcemy włączyć całą społeczność szkolną do mądrego korzystania z kodeksu TIK. Przeprowadzone szkolenia i warsztaty poszerzą wiadomości i umiejętności wszystkich biorących udział w programie.

Wiele działań prowadzonych przez nas, pozwoli na zaangażowanie naszych uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pełen obraz wykonanego planu zobaczymy na Festiwalu Nauki 2.0 na spotkaniu podsumo-wującym program Szkoła z klasą 2.0.

 

Blogi prowadzone przez uczniów z kl. 6B

http://blogiceo.nq.pl/sp3malborkdzialamyzespolowo/ - Bartosz Kaszubowski

http://blogiceo.nq.pl/szkolapodstawowa3malbork/ - Marcin Sosnowski

A.Sz

  


 

 
 

 

Mosty ponad granicami


14-15 listopad 2005 - Budapeszt

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EWALUACYJNA "MOSTY PONAD GRANICAMI"

                W dwudniowej konferencji wzięły udział reprezentacje szkół i liderzy projektu. Konferencja ta była podsumowaniem projektu, prezentacjš szkolnych doœwiadczeń w stosowaniu procedury samooceny i w budowaniu sprawnego systemu zapewniania "Oceny Jakoœci Pracy Szkoły".

 

Bezpośrednio w projekt zaangażowane były szkoły z: Polski - 15 szkół Susowskich, Węgier, Czech, Słowacji i Szwajcarii, natomiast szkoły z Grecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii uczestniczyły jako obserwatorzy.

 

I dzień konferencji : wykłady, prezentacje szkół i koordynatorów krajowych, warsztaty sesja plakatowa, rozmowy w grupach międzynarodowych i uroczysta kolacja.

 

zdjecie zdjecie zdjecie zdjeciezdjecie zdjecie 

 

II dzień konferencji : wykład, dyskusja panelowa, praca w grupach warsztatowych, sprawozdania i wnioski. - Zwiedzanie Budapesztu i powrót do swoich krajów.

zdjecie zdjecie zdjecie zdjeciezdjecie zdjecie

 

 

 

Fundusz PHARE        Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku wraz z Domem Dziecka w Malborku zrealizowała projekt
"RAZEM W EUROPIE" - nawišzanie współpracy szkoły i Domu Dziecka z Malborka ze szkołą i Domem Dziecka w Silute na Litwie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejskš (za poœrednictwem Euroregionu Bałtyk). 
W ramach projektu wychowawcy, nauczyciele i rodzice z naszych palcówek mieli za zadanie nawišzać kontakty internetowe i poznać specyfikę swoich regionów, miast, państw. Projekt był realizowany od września 2003 roku 
do czerwca 2004 roku. 

Pierwsze spotkanie dyrektorów Litwie, omawiali dalsze spotkania realizacji projektu.

W listopadzie 2003 r. nauczyciele i wychowawcy z Litwy byli z wizytš w Malborku.

Odbyły się dwie nasze wizyty u przyjaciół z Litwy ( doroœli i dzieci). W grudniu 2003 r. - nauczyciele i wychowawcy. 

 

zdjecie zdjecie zdjecie


        W marcu 2004 r. - dzieci z Domu Dziecka i szkoły na Litwę.  

 

zdjecie zdjecie zdjecie


       W czerwcu wizyta dzieci z Litwy w Malborku. Goście z Silute zwiedzali nasz gród, atrakcjš był udziału w zawodach lekkoatletycznych Domów Dziecka oraz w festynie organizowanym przez społeczność dzielnicy Wielbark. Dalsza współpraca z Litwinami poprzez Internet oraz organizację kolonii dla dzieci. 

 

 

zdjecie zdjecie zdjecie

W okresie od 26.10.2015 do 31.12.2015 r. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku realizowano projekt "Zdrowy styl życia jest OK!". W projekcie wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy dzielnicy Wielbark. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania oraz zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Z realizacją projektu związana była również dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys.77.200 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rekreacyjno ? sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

Od nowego roku uczniowie SP 3 mogą korzystać z nowego, w pełni wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz sali integracji sensorycznej. Nowe sprzęty zostały zakupione z oświatowej subwencji, jaką szkoła otrzymała w wys. 15.000 zł.

Uroczyste otwarcie ogródka rekreacyjnego oraz sali odbyło się 21 marca 2016 r. z udziałem dyrektora szkoły Beaty Kacprowicz, w-ce dyrektor Małgorzaty Kuszowskiej oraz sp

M.Zabłocka

 


 

LEPSZA SZKOŁA

to projekt edukacyjny prowadzony przez  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 133 tys. nauczycieli i 2 mil. uczniów.

Nasza szkoła w roku 2015/2016 realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego, w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są polonistki Anita Dziwierek i Irena Perkowska.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są pięć razy w roku szkolnym, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Po każdym teście nauczyciele wprowadzają wyniki do programu i otrzymują ich dokładną analizę. Dzięki temu mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 

I.Perkowska

 


 

"Szkoły z Klasą 2.0" rok szkol. 2015/2016

To już piąty raz bierzemy udział w programie, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji, "Otwórz swoja szkołę!" -bezpieczeństwo, prawo autorskie, licencje, regulaminy.

Celem programu jest propagowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Szkolny Zespół 2.0 tworzą:
dyrektor - Beata Kacprowicz
koordynator - Alicja Zaczyńska-Szweda
nauczyciele: Barbara Maleńczyk, Magdalena Zabłocka, Magdalena Brzezicka-Major, Patrycja Kozłowska, Magdalena Wiśniewska-Awin, Monika Gierszewska,
ks. Jakub Wydra.

Uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania, działania. Następnie opisują je na Platformie CEO.

Na początku tego roku szkolnego znowelizowaliśmy ubiegłoroczny Kodeks 2.0. Uczniowie podczas Tygodnia Nowelizacji Kodeksu TIK zaproponowali rozszerzenie punktów: 1,3,4,10,12. (zmiany zaznaczone są w dokumencie kolorem niebieskim i czerwonym).

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

 

 

Zespół Szkolny 2.0 programu "Szkoła z Klasą"

 


SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy"

Rok szkolny 2014/2015 to V edycja programu SZKOŁA z KLASĄ 2.0 pod hasłem "Czytamy i odkrywamy". Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program uczy rozsądnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu. Uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności i poszanowania praw autorskich, analizowania i selekcjonowania informacji.

Nasze działania przedstawiliśmy podczas "wystawy" szkolnej 12 - 24.06.2015 r. w holu szkoły.

Uczniowie i nauczyciele zaangażowani, pochwalili się umiejętnościami nabytymi w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Można było obejrzeć, zdjęcia, wytwory uczniów, które stanowiły dokumentację działań zrealizowanych w ciągu roku szkolnego, jak również opisy lekcji umieszczane przez nauczycieli na Platformie 2.0.

Wystawa 2.0 przedstawiła działania: UFON, odwróconej lekcji lub uczymy innych, przy wykorzystaniu TIK. Uczniowie poznawali i odkrywali ciekawe teksty, zagadnienia. Swoje działania opisywali na blogu "bombowa3".

Zespół TIK, zgodnie z założeniami skupił się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązań. W całorocznych działaniach, pokazaliśmy w jaki sposob odkrywać świat i dążyć do celu.

 

 ASz

 


Udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekoszkoły

Placówka nasza wzięła udział w programie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Ekoszkoły w liczbach". Jest to trzecia edycja, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu w zamian za nagrody dla szkół biorących udział w programie. Organizatorem akcji jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie i są zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

Korzyści wynikające z przystąpienia do akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny -w postaci nagród dla szkół, ekologiczny -pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny -mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

Zbiórkę w naszej szkole zakończyliśmy 18.12.2014 r.
Dziękujemy uczniom za udział w akcji.
Czekamy na wynik zbiórki.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji tej akcji w przyszłym roku szkolnym.

"Zrobisz dla Planety coś miłego, gdy wrzuicisz do tej skrzynki, telefon i części jego"
/-grupa uczniów z kl. 5A/

 

 

ASz i Felix Ł. wraz z grupą kol.