Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy I

Do klasy I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie – urodzone w 2017 r.
  • dzieci 6-letnie - urodzone w 2018 r. 

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Rekrutacja do klasy I z obwodu

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce edukacyjne. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka (wraz z załącznikiem) do szkoły.

 

Zgłoszenia rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodziców) znajdą Państwo w załącznikach.

 

 

Rekrutacja do klasy I spoza obwodu

 

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzona drogą elektroniczną w dniach od 20.05.2024 r. od godziny 9:00 do 23.05.2024 r. do godziny 15:00.

 

Link do strony elektronicznego naboru: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej znajduje się w załączniku ponieżej.

 

Ważna informacja!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym będzie wywieszona w dniu 10.06.2024 r. do godz. 13:00 na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tutejszej placówki (w postaci pisemnego oświadczenia, które jest w załącznikach) w terminie od 10.06.2024 r. od godz. 13:00 do 13.06.2024 r. do godz. 15:00. 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: (55) 272 35 66.

Sekretariat szkoły czynny: 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 15:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Utworzono dnia 25.04.2024, 14:27

Poświadczenie woli przyjęcia dziecka

Utworzono dnia 08.04.2024, 14:41

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Utworzono dnia 16.02.2024, 14:19

Zarządzenie Burmistrza

Utworzono dnia 16.02.2024, 14:18