Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Oddział Przedszkolny

W dniach od 05 marca 2024 r. od godziny 9:00 do 19 marca 2024 r. do godziny 15:00 będzie przeprowadzona rekrutacja do oddziału przedszkolnego. Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną.

 

Link do strony elektronicznego naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                     w postępowaniu

rekrutacyjnym 

Termin                     w postępowaniu uzupełniającym

1.                 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 05.03.2024

od godz. 9.00

 

do 19.03.2024

do godz. 15.00

od 20.05.2024

od godz. 9.00

 

do 23.05.2024

do godz. 15.00

2.                 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

od 05.03.2024

do 20.03.2024

 

od 20.05.2024

do 24.05.2024

 

3.                 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04.2024

do godz. 13.00

10.06.2024

do godz. 13.00

4.                 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej                      w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2024

od godz. 13.00

 

do 12.04.2024

do godz. 15.00

od 10.06.2024

od godz. 13.00

 

do 13.06.2024

do godz. 15.00

5.                 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2024

do godz. 13.00

17.06.2024*

do godz. 13.00

 

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: (55) 272 35 66.

Sekretariat szkoły czynny:

od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 15:00.

 

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie Burmistrza

Utworzono dnia 16.02.2024, 14:15