Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Statut i dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin Placu Zabaw

Utworzono dnia 12.05.2021, 15:17

Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Utworzono dnia 29.10.2020, 13:26

Zasady wejścia do szkoły i spędzania przerw przez uczniów

Utworzono dnia 11.09.2020, 09:26

Regulamin świetlicy w SP 3

Utworzono dnia 08.09.2020, 15:03

Regulamin korzystania z placu zabaw i Skate Parku

Utworzono dnia 31.08.2020, 10:20

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii

Utworzono dnia 28.08.2020, 15:05

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Utworzono dnia 22.12.2019, 19:27

Regulamin wycieczek i wyjść szkolnych

Utworzono dnia 05.12.2019, 21:29

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020

Utworzono dnia 28.11.2019, 15:57

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 19/20

Utworzono dnia 12.11.2019, 16:25

Regulamin oddziałów sportowych

Utworzono dnia 10.09.2019, 15:01

Regulamin sali gimnastycznej

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:56

Regulamin siłowni szkolnej

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:56

Procedura wydawania legitymacji szkolnych

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:42

REGULAMIN pracowni językowej

Utworzono dnia 05.02.2019, 21:08

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Utworzono dnia 13.09.2018, 10:38

Statut.2018

Utworzono dnia 03.09.2018, 16:25

Misja szkoły

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:08

Wizja szkoły

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:09

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:10

REGULAMINY zwiększajace bezpieczeństwo uczniów

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:13

Regulamin uzyskania KARTY ROWEROWEJ

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:17

Stypendia i nagrody rzeczowe

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:19

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i nagrody rzeczowej

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:20

ZASADY eksploatacji i użytkowania SKATEPARKU

Utworzono dnia 18.01.2018, 18:58