Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021

Kalendarium na rok szkolny 2020/21

1.09.2020

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/21

 

9.00-10,
10.30-11.30, 
12.00-13.00

 

1.09.2020.

Pasowanie na ucznia klasy I-szej

Wchodzą klasy I do szkoły 

 

2-4.09.2020.

Dzień z wychowawcą –regulaminy, kontrakty, poznanie szkoły

Wg harmonogramu

DD

7-12 września 2020

Klasy IV-VIII

I-III

Nauczanie Blokowe

Według planu lekcji

 

           3.09.2020.

        godz. 16.30

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I-szych,  oddziału przedszkolnego oraz klas IV-tych

 

 

         8.09.2020.

Zebrania z rodzicami uczniów klas V-VIII g.16.30

Klas II-III g. 17.30

 

 

9.10.2020.

Obchody Dnia KEN

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

9 - 10.11.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych   DD

17-20.11.2020.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców 
z nauczycielami kl. I-III

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

17-20.11.2020.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami IV-VIII

Wg informacji nauczycieli –na stronie szkoły

 

22.12.2020.

Wigilia w szkole

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

23.12.2020 -3.01.2021.

Przerwa świąteczna

 

 

22.01.2021.

Termin wystawienia ocen semestralnych

 

 

25.01.2021.

Rada klasyfikacyjna I semestr

 

 

27.01.2021.

Zebrania semestralne kl. I-III

 

 

28.01.2021.

Zebrania semestralne kl. IV-VIII

 

 

31.01.2021.

Zakończenie I semestru

 

 

1-14.02.2021.

Ferie zimowe

 

 

15.02.2021.

Rada Podsumowująca I semestr

 

 

03.2021.

Dzień Otwarty

 

 

23-26.03.2021.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami  kl. I-III

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

23-26.03.2021.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami IV-VIII

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

1-6.04.2021.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

25.05.2021.

Egzamin ósmoklasisty –język polski

Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

          26.05.2021.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

          27.05.2021.

 

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

                Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

10.05.2021.

Termin wystawienia  ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania 

 

 

11.05.2020.

Zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi z przedmiotów i zachowania.

 

 

10.06.2021.

Termin wystawienia ocen końcoworocznych 
z przedmiotów i zachowania

 

 

14.06.2021.

Rada klasyfikacyjna

 

 

21.06.2021

Rada Podsumowująca rok szkolny 2020/21

 

 

25.06.2021.

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

 

 

 

Dni do odpracowania: piątek po Bożym Ciele (4 czerwca 2021 r.)