Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Ważna informacja o rekrutacji!

Utworzono dnia 17.03.2020

Ważna informacja o rekrutacji! 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia do minimum obecności osób przebywających w przedszkolach i szkołach,  wprowadza się następujące zasady złożenia wniosku w ramach elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych.

 Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, albo I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Następnie:

1.      Rodzic drukuje WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami.

2.      WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

3.      Najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00 rodzic:

- wysyła z opcją za potwierdzeniem doręczenia na adres mailowy przedszkola lub szkoły, dostępny pod linkiem:

http://www.urzad.malbork.pl/wykaz-placowek-oswiatowych.html http://www.bip.malbork.pl/m,164,jednostki-organizacyjne.html

SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.

- wysyła za pośrednictwem ePUAP na adres przedszkola lub szkoły SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.

 

W związku z zaistniałą sytuacją  przyjmujemy, że zastosowanie powyższego trybu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, ale wymagane jest skorzystanie z możliwości opisanych powyżej.

UWAGA: Należy dopilnować, aby przesłać cały WNIOSEK wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. WNIOSEK niekompletny nie będzie zatwierdzany przez placówkę.

 

Powyższy tryb nie wyklucza obowiązku dostarczenia oryginału dokumentów w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna podejmie taką decyzję w celu wykluczenia ewentualnych wątpliwości co do złożonego wniosku i załączników.