Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Ważna informacja o rekrutacji!

Utworzono dnia 17.03.2020

Ważna informacja o rekrutacji! 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia do minimum obecności osób przebywających w przedszkolach i szkołach,  wprowadza się następujące zasady złożenia wniosku w ramach elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych.

 Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, albo I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Następnie:

1.      Rodzic drukuje WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami.

2.      WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

3.      Najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00 rodzic:

- wysyła z opcją za potwierdzeniem doręczenia na adres mailowy przedszkola lub szkoły, dostępny pod linkiem:

http://www.urzad.malbork.pl/wykaz-placowek-oswiatowych.html http://www.bip.malbork.pl/m,164,jednostki-organizacyjne.html

SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.

- wysyła za pośrednictwem ePUAP na adres przedszkola lub szkoły SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.

 

W związku z zaistniałą sytuacją  przyjmujemy, że zastosowanie powyższego trybu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, ale wymagane jest skorzystanie z możliwości opisanych powyżej.

UWAGA: Należy dopilnować, aby przesłać cały WNIOSEK wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. WNIOSEK niekompletny nie będzie zatwierdzany przez placówkę.

 

Powyższy tryb nie wyklucza obowiązku dostarczenia oryginału dokumentów w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna podejmie taką decyzję w celu wykluczenia ewentualnych wątpliwości co do złożonego wniosku i załączników.

 

Wsparcie

dla rodziców i uczniów

Jak POMÓC dziecku RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=qdT0KsPmvuw&feature=emb_logo

Emocje przed egzaminem http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/emocje-przed-egzaminem-1590748225.pdf

Mapa karier https://mapakarier.org

Moje CV http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/cv-1590071567.pdf

Genealogiczne drzewo zawodowe http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/genealogiczne-drzewo-zawodowe-1590071691.docx

Oto ja! http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/o-to-ja-1590071797.pdf

Jak wspierać zdrowie psychiczne naszych dzieci? http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/jak-wspierac-zdrowie-psychiczne-naszych-dzieci-rodzice-1589280612.pdf

Jak radzić sobie ze złym smopoczuciem? http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/jak-radzic-sobie-ze-zloscia-i-zlym-samopoczuciem-uczniowie-mlodsi-1588843078.pdf

Sposoby zarządzania czasem http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/zarzadzanie-czasem-uczniowie-1588843103.pdf

Stres egzaminacyjny http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/prezentacja-stres-egzaminacyjny-uczniowie-1587988796.pdf

Depresja http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/depresja-1587387800.pdf

Jak zmotywować dziecko do nauki? http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/jak-zmotywowac-dziecko-do-nauki-1586947965.pdf

Lęki u dzieci i młodzieży

Dla rodziców i nauczycieli

Kwarantannik uczniowski http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/kwarantannik-uczniowski-1585760035.pdf

Jak skutecznie się uczyc? http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/jak-skutecznie-uczyc-sie-1585760013.pdf

Informacja dla uczniów http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/informacja-dla-uczniow-1584962786.pdf

Koronawirus a dzieci http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/koronawirus-a-dzieci-1584964167.pdf

Poradnik dla dzieci o koronawirusie http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/poradnik-dla-dzieci-o-koronawirusie-1584963236.pdf

Bajka http://www.sp3.malbork.edu.pl/pliki/plik/bajka-o-zlym-krolu-wirusie-i-dobrej-kwarantannie-1585219010.pdf

 

Zajrzyj do zakładki Pedagog i Psycholog -> Pomysły na spędzanie czasu w domu