Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Statut i dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

								

PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH wersja skrócona

Utworzono dnia 22.02.2024, 14:29

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

Utworzono dnia 22.02.2024, 14:27

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Utworzono dnia 22.02.2024, 14:26

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Utworzono dnia 10.11.2023, 14:57

Procedury przy wszawicy

Utworzono dnia 19.10.2023, 16:15

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Utworzono dnia 09.09.2022, 09:37

Statut Szkoły Podstawowej nr 3

Utworzono dnia 09.09.2022, 09:37

Regulamin Placu Zabaw

Utworzono dnia 12.05.2021, 15:17

Zasady wejścia do szkoły i spędzania przerw przez uczniów

Utworzono dnia 11.09.2020, 09:26

Regulamin świetlicy w SP 3

Utworzono dnia 08.09.2020, 15:03

Regulamin korzystania z placu zabaw i Skate Parku

Utworzono dnia 31.08.2020, 10:20

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii

Utworzono dnia 28.08.2020, 15:05

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Utworzono dnia 22.12.2019, 19:27

Regulamin wycieczek i wyjść szkolnych

Utworzono dnia 05.12.2019, 21:29

Regulamin oddziałów sportowych

Utworzono dnia 10.09.2019, 15:01

Regulamin sali gimnastycznej

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:56

Regulamin siłowni szkolnej

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:56

Procedura wydawania legitymacji szkolnych

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:42

REGULAMIN pracowni językowej

Utworzono dnia 05.02.2019, 21:08

Misja szkoły

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:08

Wizja szkoły

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:09

REGULAMINY zwiększajace bezpieczeństwo uczniów

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:13

Regulamin uzyskania KARTY ROWEROWEJ

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:17

Stypendia i nagrody rzeczowe

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:19

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i nagrody rzeczowej

Utworzono dnia 18.01.2018, 16:20