Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy I

REKRUTACJA KLASA I

  1. Dzieci zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców do dnia 11 marca 2019 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procedurze rekrutacyjnej.

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca. Rekrutacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego od dnia 12.03 do 25.03 do godziny 15:00.

Link do strony elektronicznego naboru http://www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

 

REKRUTACJA KLASA I ZE ZWIĘKSZONĄ LICZBĄ GODZIN WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  1. Do oddziału ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego mogą uczęszczać uczniowie nie tylko zamieszkali w obwodzie szkoły, dlatego obowiązuje do tego oddziału procedura rekrutacyjna.
  2. Rodzice do zgłoszenia lub wniosku dołączają zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza pediatrę.
  3. Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzone w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Miasta Malborka

Utworzono dnia 07.02.2019, 16:28

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta Malborka

Utworzono dnia 07.02.2019, 16:28