Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Weź udział w konkursie The Best Voice

Utworzono dnia 07.04.2019

 

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” 

w Malborku

 

 

DNIA 09 MAJA 2019R. W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ

 

III POWIATOWY 

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

„The Best Voice”

 

KONKURS ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10.00 W AULI SZKOLNEJ.

ZMAGANIA KONKURSOWE ODBYWAJĄ SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH: 

  • SOLIŚCI  
  • DUETY I ZESPOŁY

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE UCZNIÓW KLAS IV–VIII. 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Sponsorzy:

http://naszwielbark.cba.pl/images/Bez_tytuu_1.bmp

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku

 

 

REGULAMIN KONKURSU

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

„The Best Voice”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych doudziału w III Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych„The Best Voice”. Konkurs odbędzie się 09 maja 2019r. ogodz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Organizatorzy:

1. Organizatorami imprezy są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku.

Cele konkursu

Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów.

Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę.

Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.

Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

poszerzanie ich wiedzy i doświadczeń poprzez kontakt z nauką języka angielskiego oraz kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych.

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych począwszy od słuchania i czytania poprzez mówienie i śpiewanie do pisania dzięki takiemu źródłu językowemu, jakimjest piosenka.

Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa.

Promocja nowych talentów.

Utrwalenie i wzbogacenie leksyki.

Praca nad poprawną wymową.

Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.

Przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie.

Realizacja marzeń i ambicji.

Budzenie wiary we własne siły i talent.

 

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII.

Udział biorą soliści, duety lub zespoły muzyczno – wokalne.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: soliści oraz duety i zespoły.

Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż 5 minut.

Wykonawcy podają tytuł piosenki, jej autora, krótko uzasadniają wybór piosenki po angielsku i mówią o czym jest piosenka.

Wykonawcy mogą wykorzystywać akompaniament własnego zespołu, instrument, własny podkład muzyczny (bez słów) na nośniku pamięci, a także wykonać utwór a’cappella.

Nośnik pamięci z podkładem muzycznym należy dostarczyć do sekretariatu SP3 do dnia 27 kwietnia 2019 r. lub przesłać drogą mailową na adres bombek_sp3@wp.pl

Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością.

Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.

Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika.

Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

Jedną szkołę może reprezentować dwóch uczestników (tzn. 2 solistów, zespoły czy duety).

 

Kryteria oceny

1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się dwaj nauczyciele języka angielskiego, nauczyciel muzyki, przedstawiciel samorządu studenckiego oraz zaproszony gość, uwzględniając:

•formę przekazu
•poprawność językową wykonanego utworu•choreografię
•warsztat wokalny
•osobowość
•poczucie rytmu
•dykcję
•muzykalność

•ogólny wyraz artystyczny

Decyzje Jury są ostateczne.

Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast wyróżnieni przez jury otrzymają drobne upominki.

 

Postanowienia końcowe

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dostarczeniepodkładu muzycznego do dnia 27 kwietnia 2019r.

Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowychzawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych, gwarantują natomiastnagłośnienie (w tym dwa mikrofony).

Próby odbędą się godzinę przed konkursem.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

Zgłoszenia wykonawców na karcie zgłoszenia należy przesłać w terminie do 10 marca

2018r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hadyny 18, 82 – 200 Malbork z dopiskiem: Konkurs Piosenki Angielskiej lub FAXem na numer: (55) 272 35 66.lub na adres e-mail: bombek_sp3@wp.pl w tytule wpisując Konkurs Piosenki Angielskiej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu w zależności od ilości zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy kierować maile na adres: bombek_sp3@wp.pl w tytulewpisując Konkurs Piosenki Angielskiej.

 

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!