Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

 

1.09.2021

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/21

9.00-10.00    0-3
10.30-11.30,   4-6
12.00-13.00    7-8

 

1.09.2021

Pasowanie na ucznia klasy I-szej

   

2.09.2021.

Dzień z wychowawcą –regulaminy, kontrakty, poznanie szkoły

Wg harmonogramu

 

          2.09.2021.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I-szych,  oddziału przedszkolnego oraz klas IV-tych

        godz. 16.30 – OP, I

        godz. 17.30- IV

 

        8.09.2021.

Zebrania z rodzicami uczniów klas V-VIII g.16.30

Klas II-III g. 17.30

   

14.10.2021.

Obchody Dnia KEN

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

DD

15.10.2021.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

DD

12.11.2021.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

DD

17-20.11.2021.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców
z nauczycielami kl. I-III

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

15-19.11.2021.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami IV-VIII

Wg informacji nauczycieli –na stronie szkoły

 

22.12.2021.

Wigilia w szkole

   

23.12.2021 -3.01.2022.

Przerwa świąteczna

   

24.01.2022

Termin wystawienia ocen semestralnych

   

31.01.2022.

Rada klasyfikacyjna I semestr

   

2.02.2022.

Zebrania semestralne kl. I-III

   

3.02.2022.

Zebrania semestralne kl. IV-VIII

   

7.02.2022.

Rada Podsumowująca I semestr

   

14-27.02.2022

Ferie zimowe

   

21-22.03.2022. 

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami  kl. I-III

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

23-2.03.2022.

Godz. 16.00-17.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami IV-VIII

Wg informacji nauczycieli- na stronie szkoły

 

14-19.04.2022.

Wiosenna przerwa świąteczna

   

2.05.2022.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

DD

24.05.2022.

Egzamin ósmoklasisty –język polski

Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

        25 .05.2022.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

        26 .05.2022.

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

    Dzień wolny dla uczniów pozostałych klas I-VII

DD

10.05.2022.

Termin wystawienia  ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania 

   

16.05.2022.

Zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi z przedmiotów i zachowania.

   

10.06.2022.

Termin wystawienia ocen końcoworocznych
z przedmiotów i zachowania

   

13.06.2022.

Rada klasyfikacyjna

   

17.06.2022.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

DD

20.06.2022

Rada Podsumowująca rok szkolny 2021/22

   

24.06.2022.

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/22